Hemic and Lymphatic Diseases

Blod- och lymfatiska sjukdomar

Svensk definition

Samlande benämning på blodsjukdomar och sjukdomar i lymfsystemet. Blodsjukdomar omfattar även tillstånd som rör produkter som bildas (t ex intravaskulär erytrocytaggregation) och kemiska beståndsdelar (t ex blodproteinstörningar). Lymfatiska sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd i lymfa, lymfkörtlar och lymfocyter.

Engelsk definition

Hematologic diseases and diseases of the lymphatic system collectively. Hemic diseases include disorders involving the formed elements (e.g., ERYTHROCYTE AGGREGATION, INTRAVASCULAR) and chemical components (e.g., BLOOD PROTEIN DISORDERS); lymphatic diseases include disorders relating to lymph, lymph nodes, and lymphocytes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Blood and Lymphatic System Disorders