Anemia, Hemolytic

Hemolytisk anemi

Svensk definition

Ett tillstånd av otillräckligt cirkulerande röda blodkroppar (anemi) eller otillräckligt hemoglobin på grund av förkortad livslängd hos röda blodkroppar.

Engelsk definition

A condition of inadequate circulating red blood cells (ANEMIA) or insufficient HEMOGLOBIN due to premature destruction of red blood cells (ERYTHROCYTES).

Svenska synonymer

Mikroangiopatisk hemolytisk anemi Förvärvad hemolytisk anemi Anemi, hemolytisk

Engelska synonymer

Hemolytic Anemia Haemolytic Anaemia Anaemia, Haemolytic Haemolytic Anaemias Microangiopathic Hemolytic Anemia Anemia, Microangiopathic Hemolytic Hemolytic Anemia, Microangiopathic Microangiopathic Hemolytic Anemias Anemia, Hemolytic, Acquired Hemolytic Anemia, Acquired Acquired Hemolytic Anemia Anemia, Acquired Hemolytic Anemia, Microangiopathic Microangiopathic Anemia