Hemoglobins

Hemoglobiner

Svensk definition

De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.

Engelsk definition

The oxygen-carrying proteins of ERYTHROCYTES. They are found in all vertebrates and some invertebrates. The number of globin subunits in the hemoglobin quaternary structure differs between species. Structures range from monomeric to a variety of multimeric arrangements.

Svenska synonymer

Blodfärgämne Järnhaltig hemoglobin

Engelska synonymer

Hemoglobin Eryhem Ferrous Hemoglobin Hemoglobin, Ferrous