Erythrocytes

Röda blodkroppar

Svensk definition

Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre.

Engelsk definition

Red blood cells. Mature erythrocytes are non-nucleated, biconcave disks containing HEMOGLOBIN whose function is to transport OXYGEN.

Svenska synonymer

Erytrocyter

Engelska synonymer

Erythrocyte Red Blood Corpuscles Blood Corpuscles, Red Blood Corpuscle, Red Corpuscle, Red Blood Corpuscles, Red Blood Red Blood Corpuscle Blood Cells, Red Blood Cell, Red Red Blood Cell Red Blood Cells