Hemic and Immune Systems

Blod- och immunsystem

Svensk definition

De organ som ingår i blodproduktionsprocessen, inklusive de cellulära och molekylära enheter som är väsentliga för uppbyggandet av försvaret mot främmande organismer och ämnen.

Engelsk definition

Organs involved in the production of BLOOD, including the cellular and the molecular components essential in providing defense against foreign organisms or substances.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hemic System System, Hemic