Immune System

Immunsystem

Svensk definition

Kroppens försvarssytem mot främmamde organismer eller ämnen eller avvikande, egna celler. Det kan indelas i två "försvarsgrenar", det humorala immunförsvaret och det cellförmedlade immunförsvaret, och det utgörs av en komplex samverkan mellan cellulära, molekylära och genetiska komponenter.

Engelsk definition

The body's defense mechanism against foreign organisms or substances and deviant native cells. It includes the humoral immune response and the cell-mediated response and consists of a complex of interrelated cellular, molecular, and genetic components.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Immune Systems System, Immune Systems, Immune