Mononuclear Phagocyte System

Mononukleära fagocyter

Svensk definition

Ett system av enkärniga celler med uttalad fagocytisk förmåga och riklig utbredning i lymfoida och andra organ. Det omfattar makrofager och deras förstadier, fagocyter, Kupfferceller, histiocyter, dendritceller, Langerhansceller och mikroglia. Termen "mononukleära fagocyter" har ersatt det tidigare "retikuloendoteliala systemet", till vilket även räknades mindre aktiva fagocyter, såsom fibroblaster och endoteliala celler.

Engelsk definition

Mononuclear cells with pronounced phagocytic ability that are distributed extensively in lymphoid and other organs. It includes MACROPHAGES and their precursors; PHAGOCYTES; KUPFFER CELLS; HISTIOCYTES; DENDRITIC CELLS; LANGERHANS CELLS; and MICROGLIA. The term mononuclear phagocyte system has replaced the former reticuloendothelial system, which also included less active phagocytic cells such as fibroblasts and endothelial cells. (From Illustrated Dictionary of Immunology, 2d ed.)

Svenska synonymer

RES Retikuloendoteliala systemet

Engelska synonymer

Phagocyte System, Mononuclear System, Mononuclear Phagocyte Reticuloendothelial System System, Reticuloendothelial