Dendritic Cells

Dendritiska celler

Svensk definition

Specialiserade celler i det hematopoetiska systemet som har grenliknande förlängningar. De finns i hela lymfsystemet och i icke-lymfatisk vävnad som huden och epitelet i tarmgångarna, andningsvägarna och fortplantningsvägarna. De fångar och hanterar antigener och tar dem till T-celler som därigenom stimulerar cellulär immunitet. De skiljer sig från icke-hematopoetiska follikulära dendritiska celler, vilka har en liknande morfologi och funktion i immunsystemet, men med avseende på humoral immunitet.

Engelsk definition

Specialized cells of the hematopoietic system that have branch-like extensions. They are found throughout the lymphatic system, and in non-lymphoid tissues such as SKIN and the epithelia of the intestinal, respiratory, and reproductive tracts. They trap and process ANTIGENS, and present them to T-CELLS, thereby stimulating CELL-MEDIATED IMMUNITY. They are different from the non-hematopoietic FOLLICULAR DENDRITIC CELLS, which have a similar morphology and immune system function, but with respect to humoral immunity (ANTIBODY PRODUCTION).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Dendritic Cells, Dendritic Dendritic Cell Interstitial Dendritic Cells Cell, Interstitial Dendritic Cells, Interstitial Dendritic Dendritic Cell, Interstitial Interstitial Dendritic Cell Dendritic Cells, Interstitial Veiled Cells Cell, Veiled Cells, Veiled Veiled Cell Plasmacytoid Dendritic Cells Cell, Plasmacytoid Dendritic Cells, Plasmacytoid Dendritic Dendritic Cell, Plasmacytoid Plasmacytoid Dendritic Cell Dendritic Cells, Plasmacytoid Interdigitating Cells Cell, Interdigitating Cells, Interdigitating Interdigitating Cell Interdigitating Dendritic Cells Dendritic Cells, Interdigitating Cell, Interdigitating Dendritic Cells, Interdigitating Dendritic Dendritic Cell, Interdigitating Interdigitating Dendritic Cell