Langerhans Cells

Langerhansceller

Svensk definition

Återcirkulerande, dendritiska och antigenpresenterande celler som innehåller racketformade korn (Birbeckgranuler). De finns huvudsakligen i överhudens taggcellslager (stratum spinosum) och innehåller rikligt med klass II MHC-molekyler.

Engelsk definition

Recirculating, dendritic, antigen-presenting cells containing characteristic racket-shaped granules (Birbeck granules). They are found principally in the stratum spinosum of the EPIDERMIS and are rich in Class II MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX molecules. Langerhans cells were the first dendritic cell to be described and have been a model of study for other dendritic cells (DCs), especially other migrating DCs such as dermal DCs and INTERSTITIAL DENDRITIC CELLS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dendritic Cells, Epidermal Epidermal Dendritic Cells Cell, Epidermal Dendritic Cells, Epidermal Dendritic Dendritic Cell, Epidermal Epidermal Dendritic Cell Langerhans Cell Cell, Langerhans Cells, Langerhans Skin Dendritic Cells Cell, Skin Dendritic Cells, Skin Dendritic Dendritic Cell, Skin Skin Dendritic Cell Dendritic Cells, Skin Dermal Dendritic Cells Cell, Dermal Dendritic Cells, Dermal Dendritic Dendritic Cell, Dermal Dermal Dendritic Cell Dendritic Cells, Dermal