Monocytes

Monocyter

Svensk definition

Stora, fagocytiska, enkärniga leukocyter som bildas i benmärgen hos ryggradsdjur och släpps ut i blodet. De innehåller en stor, oval och något inbuktad kärna, omgiven av en rymlig cytoplasma och talrika organeller.

Engelsk definition

Large, phagocytic mononuclear leukocytes produced in the vertebrate BONE MARROW and released into the BLOOD; contain a large, oval or somewhat indented nucleus surrounded by voluminous cytoplasm and numerous organelles.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Monocyte