Hematopoietic System

Hematopoetiska systemet

Svensk definition

De blodbildande organen och vävnaderna, i huvudsak benmärgen och lymfnoderna.

Engelsk definition

The blood-making organs and tissues, principally the bone marrow and lymph nodes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hematopoietic Systems System, Hematopoietic