Leukocytes, Mononuclear

Leukocyter, mononukleära

Svensk definition

Mogna lymfocyter och monocyter som transporteras av blodet till områden utanför kroppens kärlsystem. Till formen kan de skiljas från mogna, kornförande leukocyter genom sina stora, loblösa kärnor och frånvaro av grova, kraftigt färgade cytoplasmakorn.

Engelsk definition

Mature LYMPHOCYTES and MONOCYTES transported by the blood to the body's extravascular space. They are morphologically distinguishable from mature granulocytic leukocytes by their large, non-lobed nuclei and lack of coarse, heavily stained cytoplasmic granules.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mononuclear Leukocytes Mononuclear Leukocyte Leukocyte, Mononuclear Peripheral Blood Mononuclear Cells PBMC Peripheral Blood Mononuclear Cells Peripheral Blood Human Mononuclear Cells Peripheral Blood Mononuclear Cell