Macrophages

Makrofager

Svensk definition

Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bone Marrow-Derived Macrophages Bone Marrow Derived Macrophages Bone Marrow-Derived Macrophage Macrophage, Bone Marrow-Derived Macrophages, Bone Marrow-Derived Monocyte-Derived Macrophages Monocyte Derived Macrophages Macrophage Macrophages, Monocyte-Derived Macrophage, Monocyte-Derived Macrophages, Monocyte Derived Monocyte-Derived Macrophage