Giant Cells, Langhans

Jätteceller, Langhans

Svensk definition

Flerkärniga celler (sammansmälta makrofager) som förekommer vid granulomatösa inflammationer som tuberkulos, syfilis, sarkoidos och djupa svampinfektioner. De liknar främmandekroppsjätteceller, men Langhansjättecellerna innehåller mindre av kromatin, och deras kärnor sitter perifert i ett hästskoliknande mönster. Langhansjätteceller är vanliga i samband med fördröjda överkänslighetsreaktioner.

Engelsk definition

Multinucleated cells (fused macrophages) seen in granulomatous inflammations such as tuberculosis, syphilis, sarcoidosis, and deep fungal infections. They resemble foreign-body giant cells (GIANT CELLS, FOREIGN BODY) but Langhans giant cells contain less chromatin and their nuclei are arranged peripherally in a horseshoe-shaped pattern. Langhans giant cells occur frequently in delayed hypersensitivity.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Langhans-Type Giant Cells Cells, Langhans-Type Giant Giant Cells, Langhans-Type Langhans Type Giant Cells Langhans Giant Cells Cells, Langhans Giant