Giant Cells, Foreign-Body

Jätteceller, främmande kropp

Svensk definition

Flerkärniga celler (sammansmälta makrofager) som är typiska för granulomatös inflammation, som uppstår runt främmande materia i huden. Till utseendet liknar de Langhansjätteceller, men främmandekroppsjätteceller har mer kromatin, och deras kärnor är oregelbundet spridda i cytoplasman.

Engelsk definition

Multinucleated cells (fused macrophages), characteristic of granulomatous inflammation, which form around exogenous material in the skin. They are similar in appearance to Langhans giant cells (GIANT CELLS, LANGHANS), but foreign-body giant cells have more abundant chromatin and their nuclei are scattered in an irregular pattern in the cytoplasm.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Foreign-Body Giant Cells, Foreign-Body Giant Foreign-Body Giant Cell Foreign-Body Giant Cells Giant Cell, Foreign-Body Giant Cells, Foreign Body Foreign Body Giant Cells Foreign Body-Type Giant Cells Foreign Body Type Giant Cells Foreign Body Giant Cell