Giant Cells

Jätteceller

Svensk definition

Flerkärniga massor av ett flertal sammansmälta celler, ofta förknippade med virusinfektioner. I AIDS uppkommer de när HIVs höljeglykoprotein binder till CD4-antigenet på icke-infekterade T4-celler intill varandra. Det uppkomna syncytiet leder till celldöd och kan förklara virusets cellförstörande effekt.

Engelsk definition

Multinucleated masses produced by the fusion of many cells; often associated with viral infections. In AIDS, they are induced when the envelope glycoprotein of the HIV virus binds to the CD4 antigen of uninfected neighboring T4 cells. The resulting syncytium leads to cell death and thus may account for the cytopathic effect of the virus.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Giant Cells, Giant Giant Cell Syncytium Polykaryocytes Polykaryocyte Syncytia Giant Cells, Multinucleated Cell, Multinucleated Giant Cells, Multinucleated Giant Giant Cell, Multinucleated Multinucleated Giant Cell Multinucleated Giant Cells