Acquired Immunodeficiency Syndrome

AIDS

Svensk definition

En förvärvad cellulär immunbrist som hänger samman med HIV-infektion, decimerat antal CD4-positiva T-lymfocyter (under 200 celler/mikroliter) eller mindre än 14% av totala antalet lymfocyter samt ökad känslighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörer. Ytterligare kliniska symtom är avmagring och demens. Tillsammans påvisar de kriterier för AIDS enligt Centers for Disease Control and Prevention (1993), den nationella folkhälsomyndigheten i USA.

Engelsk definition

An acquired defect of cellular immunity associated with infection by the human immunodeficiency virus (HIV), a CD4-positive T-lymphocyte count under 200 cells/microliter or less than 14% of total lymphocytes, and increased susceptibility to opportunistic infections and malignant neoplasms. Clinical manifestations also include emaciation (wasting) and dementia. These elements reflect criteria for AIDS as defined by the CDC in 1993.

Svenska synonymer

Immunbristsyndrom, förvärvat Förvärvat immunbristsyndrom

Engelska synonymer

Immunologic Deficiency Syndrome, Acquired Acquired Immune Deficiency Syndrome Acquired Immuno-Deficiency Syndrome Acquired Immuno Deficiency Syndrome Acquired Immuno-Deficiency Syndromes Immuno-Deficiency Syndrome, Acquired Immuno-Deficiency Syndromes, Acquired Syndrome, Acquired Immuno-Deficiency Syndromes, Acquired Immuno-Deficiency Immunodeficiency Syndrome, Acquired Acquired Immunodeficiency Syndromes Immunodeficiency Syndromes, Acquired Syndrome, Acquired Immunodeficiency Syndromes, Acquired Immunodeficiency AIDS