HIV Infections

HIV-infektioner

Svensk definition

Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.

Engelsk definition

Includes the spectrum of human immunodeficiency virus infections that range from asymptomatic seropositivity, thru AIDS-related complex (ARC), to acquired immunodeficiency syndrome (AIDS).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

HIV Infection Infection, HIV Infections, HIV HTLV-III-LAV Infections HTLV III LAV Infections HTLV-III-LAV Infection Infection, HTLV-III-LAV Infections, HTLV-III-LAV T-Lymphotropic Virus Type III Infections, Human T Lymphotropic Virus Type III Infections, Human HTLV-III Infections HTLV III Infections HTLV-III Infection Infection, HTLV-III Infections, HTLV-III HIV Coinfection Coinfection, HIV Coinfections, HIV HIV Coinfections