Osteoclasts

Osteoklaster

Svensk definition

Stora celler med flera cellkärnor knutna till benresorption (bennedbrytning). Cytomorfologiskt lika cementoklaster är involverade i resorption av tandcement.

Engelsk definition

A large multinuclear cell associated with the BONE RESORPTION. An odontoclast, also called cementoclast, is cytomorphologically the same as an osteoclast and is involved in CEMENTUM resorption.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Osteoclast Odontoclasts Cementoclast Odontoclast Cementoclasts