Dental Cementum

Tandcement

Svensk definition

Det fasta, benartade bindväv som täcker tandroten från emalj-cementgränsen till rotspetsen och som dessutom utgör stöd åt tanden genom att vara fäste för det parodontala ligamentet.

Engelsk definition

The bonelike rigid connective tissue covering the root of a tooth from the cementoenamel junction to the apex and lining the apex of the root canal, also assisting in tooth support by serving as attachment structures for the periodontal ligament. (Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cementum, Dental Cementum Cementoblasts Cementoblast