Osteoblasts

Osteoblaster

Svensk definition

En typ av benceller. Deras huvudsakliga uppgift är att stimulera produktionen av ny benvävnad. Utsöndrar hydroxyapatitkrystaller som formar ben.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Osteoblast