Durapatite

Durapatit

Svensk definition

Mineralsubstansen (kalciumfosfat) i ben och tänder; den har använts som proteshjälpmedel för att förebygga och behandla osteoporos (benskörhet).

Engelsk definition

The mineral component of bones and teeth; it has been used therapeutically as a prosthetic aid and in the prevention and treatment of osteoporosis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hydroxylapatite Calcium Hydroxyapatite Hydroxyapatite, Calcium Hydroxyapatite Calcitite Interpore-200 Interpore 200 Interpore200 Interpore-500 Interpore 500 Interpore500 Periograf Alveograf Ossein-Hydroxyapatite Compound Ossein Hydroxyapatite Compound Ossopan Osteogen Osprovit