Calcium Phosphates

Kalciumfosfater

Svensk definition

Kalciumsalter av fosforsyra. Dessa föreningar används ofta som kalciumtillskott. Apatit (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)) är en i naturen vanligt förekommande form.

Engelsk definition

Calcium salts of phosphoric acid. These compounds are frequently used as calcium supplements.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Phosphates, Calcium