Calcium Pyrophosphate

Kalciumpyrofosfat

Svensk definition

Kalciumsalt av difosforsyra. Ett oorganiskt pyrofosfat som påverkar kalciummetabolismen hos däggdjur. Störningar i omsättningen förekommer vid vissa sjukdomar hos människa, särskilt hypofosfatasi och pseudogikt.

Engelsk definition

An inorganic pyrophosphate which affects calcium metabolism in mammals. Abnormalities in its metabolism occur in some human diseases, notably HYPOPHOSPHATASIA and pseudogout (CHONDROCALCINOSIS).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pyrophosphate, Calcium Calcium Diphosphate Diphosphate, Calcium Calcium Pyrophosphate (2:1) Calcium Pyrophosphate (1:1) Calcium Pyrophosphate, Monohydrate Monohydrate Calcium Pyrophosphate Pyrophosphate, Monohydrate Calcium Calcium Pyrophosphate (1:2) Calcium Pyrophosphate Dihydrate Pyrophosphate Dihydrate, Calcium