Chondrocalcinosis

Broskförkalkning

Svensk definition

Närvaro av kalciumsalter, särskilt kalciumpyrofosfat, i broskstruktererna i en eller flera leder. När förkalkningen åtföljs av giktliknande symtom kallas tillståndet pseudogikt.

Engelsk definition

Presence of CALCIUM PYROPHOSPHATE in the connective tissues such as the cartilaginous structures of joints. When accompanied by GOUT-like symptoms, it is referred to as pseudogout.

Svenska synonymer

Kondrokalcinos Pseudogikt Pyrofosfatartropati Pyrofosfatartrit

Engelska synonymer

Chondrocalcinoses Pseudogout Calcium Pyrophosphate Deposition Disease Calcium Pyrophosphate Dihydrate Deposition