Kupffer Cells

Kupfferceller

Svensk definition

Specialiserade fagocytceller i det retikuloendoteliala systemet som finns på leversinusoidernas insida. De filtrerar ut bakterier och främmande proteiner ur blodet och tar hand om uttjänta röda blodkroppar.

Engelsk definition

Specialized phagocytic cells of the MONONUCLEAR PHAGOCYTE SYSTEM found on the luminal surface of the hepatic sinusoids. They filter bacteria and small foreign proteins out of the blood, and dispose of worn out red blood cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Kupffer Cell Cell, Kupffer Cells, Kupffer