Microglia

Mikroglia

Svensk definition

Den tredje typen gliaceller, jämte astrocyter och oligodendrocyter (som tillsammans bildar makroglia). Mikroglia varierar i utseende, beroende på utvecklingsstadium, funktionssätt och anatomiskt läge. Till subtyper hör förgrenade, perivaskulära, amöboida, vilande och aktiverade. Mikroglia har en uppenbar förmåga till fagocytos och spelar en viktig roll i det breda spektret av nervsjukdomar. De antas även ha andra roller, t ex en sekretorisk roll (utsöndring av cytokiner och nervtillväxtfaktorer); i immunnologiska processer (presentation av antigener), samt i utveckling och omformning av det centrala nervsystemet.

Engelsk definition

The third type of glial cell, along with astrocytes and oligodendrocytes (which together form the macroglia). Microglia vary in appearance depending on developmental stage, functional state, and anatomical location; subtype terms include ramified, perivascular, ameboid, resting, and activated. Microglia clearly are capable of phagocytosis and play an important role in a wide spectrum of neuropathologies. They have also been suggested to act in several other roles including in secretion (e.g., of cytokines and neural growth factors), in immunological processing (e.g., antigen presentation), and in central nervous system development and remodeling.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Microglias Microglial Cell Cell, Microglial Microglial Cells