Lymphatic System

Lymfatiska systemet

Svensk definition

Ett system av organ och vävnader som bereder och transporterar immunceller och lymfa.

Engelsk definition

A system of organs and tissues that process and transport immune cells and LYMPH.

Svenska synonymer

Lymfsystemet

Engelska synonymer

Lymphatic Systems