Mast Cells

Mastceller

Svensk definition

Granulerade celler som återfinns i nästan alla vävnader, men rikligast i hud och mag-tarmkanalen. Liksom basofiler innehåller mastceller stora mängder histamin och heparin. Men till skillnad från basofiler stannar mastcellerna i vävnaderna och cirkulerar inte i blodet. Mastceller som härrör från stamceller i benmärgen regleras av stamcellsfaktorn.

Engelsk definition

Granulated cells that are found in almost all tissues, most abundantly in the skin and the gastrointestinal tract. Like the BASOPHILS, mast cells contain large amounts of HISTAMINE and HEPARIN. Unlike basophils, mast cells normally remain in the tissues and do not circulate in the blood. Mast cells, derived from the bone marrow stem cells, are regulated by the STEM CELL FACTOR.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Mast Cells, Mast Mast Cell Basophils, Tissue Basophil, Tissue Tissue Basophil Tissue Basophils