Basophils

Basofiler

Svensk definition

De basofila leukocyterna tillhör gruppen granulocyter och har fått sitt namn av att de endast färgas av basiska färgämnen. Kornen, granula, i cytoplasman färgas mörkare än cellkärnan. Basofiler reager ar på IgE-antikroppar och frisläpper vid aktivering histamin, cytokiner och aggressiva enzymer. De utgör mindre än en procent av blodkropparna.

Engelsk definition

Granular leukocytes characterized by a relatively pale-staining, lobate nucleus and cytoplasm containing coarse dark-staining granules of variable size and stainable by basic dyes.

Svenska synonymer

Leukocyter, basofila

Engelska synonymer

Basophil