Blood Proteins

Blodproteiner

Svensk definition

De hundratals olika proteiner som finns i blodplasma, som t ex serumalbumin, transferrin, haptoglobiner, fibrinogen, koagulations- och komplementfaktorer, immunglobuliner, enzymhämmare och många fler.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Proteins, Blood Blood Protein Protein, Blood Plasma Proteins Proteins, Plasma Plasma Protein Protein, Plasma Serum Proteins Proteins, Serum Serum Protein Protein, Serum