Fibrin

Fibrin

Svensk definition

Ett protein som erhålls från fibrinogen i närvaro av trombin och som utgör en del av blodproppen.

Engelsk definition

A protein derived from FIBRINOGEN in the presence of THROMBIN, which forms part of the blood clot.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Antithrombin I