Fibrinopeptide B

Fibrinopeptid B

Svensk definition

Två små peptidkedjor som frigörs från N-ändsegmentet av fibrinogenets betakedjor genom verkan av trombin. Varje peptidkedja innehåller 20 aminosyrarester. Fibrinopeptid B behöver inte tas bort för att koagulation skall äga rum.

Engelsk definition

Two small peptide chains removed from the N-terminal segment of the beta chains of fibrinogen by the action of thrombin. Each peptide chain contains 20 amino acid residues. The removal of fibrinopeptides B is not required for coagulation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fibrinopeptides B