Fibrinogen

Fibrinogen

Svensk definition

Plasmaglykoprotein som koagulerar av trombin och som består av en dimer av tre icke identiska par av polypeptidkedjor (alfa, beta och gamma), hoplänkade med disulfidbindningar. Fibrinogenlevring är en sol-gelförändring som utgörs av en komplex molekylär process. Medan fibrinogen spjälkas av trombin och bildar polypeptid A och B, ger andra enzymers proteolytiska verkan olika nedbrytningsprodukter av fibrinogen.

Engelsk definition

Plasma glycoprotein clotted by thrombin, composed of a dimer of three non-identical pairs of polypeptide chains (alpha, beta, gamma) held together by disulfide bonds. Fibrinogen clotting is a sol-gel change involving complex molecular arrangements: whereas fibrinogen is cleaved by thrombin to form polypeptides A and B, the proteolytic action of other enzymes yields different fibrinogen degradation products.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Blood Coagulation Factor I Coagulation Factor I Factor I, Coagulation Factor I gamma-Fibrinogen gamma Fibrinogen