Coagulants

Koagulantia

Svensk definition

Exogena substanser som används för att främja blodkoaguleringen. De endogena blodkoaguleringsfaktorerna betraktas som koagulantia endast när de ges som läkemedel.

Engelsk definition

Agents that cause clotting.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Coagulant