Fibrinopeptide A

Fibrinopeptid A

Svensk definition

Två små peptidkedjor som frigörs från N-ändsegmentet av fibrinogenets alfakedjor genom trombinets verkan vid blodkoaguleringsprocessen. Varje peptidkedja innehåller 18 aminosyrarester. In vivo utnyttjas fibrinopeptid A som markör för bestämning av omvandlingshastigheten av fibrinogen till fibrin medelst trombin.

Engelsk definition

Two small peptide chains removed from the N-terminal segment of the alpha chains of fibrinogen by the action of thrombin during the blood coagulation process. Each peptide chain contains 18 amino acid residues. In vivo, fibrinopeptide A is used as a marker to determine the rate of conversion of fibrinogen to fibrin by thrombin.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fibrinopeptides A