Mycotoxicosis

Mykotoxikos

Svensk definition

Förgiftning orsakad av förtäring av svampgifter (mykotoxiner).

Engelsk definition

Poisoning caused by the ingestion of mycotoxins (toxins of fungal origin).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mycotoxicoses Fungus Poisoning Poisoning, Fungus Fungus Poisonings Poisonings, Fungus