Arsenic Poisoning

Arsenikförgiftning

Svensk definition

Störningar, som kan få dödlig utgång, förenade med akut eller kronisk exponering för arsenikföreningar. Akut förgiftning ger gastrointestinala symtom och encefalopati, som kan yttra sig som krampanfal l, mentala förändringar och koma. Kronisk exponering är förenad med retningar i slemhinnorna, deskvamativa utslag, muskelsmärta, perifera nervåkommer och vita linjer i naglarna.

Engelsk definition

Disorders associated with acute or chronic exposure to compounds containing ARSENIC (ARSENICALS) which may be fatal. Acute oral ingestion is associated with gastrointestinal symptoms and an encephalopathy which may manifest as SEIZURES, mental status changes, and COMA. Chronic exposure is associated with mucosal irritation, desquamating rash, myalgias, peripheral neuropathy, and white transverse (Mees) lines in the fingernails. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1212)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Arsenic Poisonings Poisoning, Arsenic Poisonings, Arsenic Poisoning, Arsenic, Nervous System Neurotoxicity Syndrome, Arsenical Arsenical Neurotoxicity Syndrome Arsenical Neurotoxicity Syndromes Neurotoxicity Syndromes, Arsenical Syndrome, Arsenical Neurotoxicity Syndromes, Arsenical Neurotoxicity Arsenic Poisoning, Nervous System Nervous System Poisoning, Arsenic Arsenic Poisoning, Inorganic Arsenic Poisonings, Inorganic Inorganic Arsenic Poisonings Poisoning, Inorganic Arsenic Poisonings, Inorganic Arsenic Inorganic Arsenic Poisoning Arsenic Induced Polyneuropathy Polyneuropathy, Arsenic Induced Polyneuropathy, Arsenic-Induced Arsenic-Induced Polyneuropathies Arsenic-Induced Polyneuropathy Nervous System, Organic Arsenic Poisoning Organic Arsenic Poisoning, Nervous System Arsenic Poisoning, Organic Arsenic Poisonings, Organic Organic Arsenic Poisoning Organic Arsenic Poisonings Poisoning, Organic Arsenic Poisonings, Organic Arsenic Arsenic Encephalopathy Arsenic Encephalopathies Encephalopathies, Arsenic Encephalopathy, Arsenic