Coma

Koma

Svensk definition

Ett tillstånd av djup medvetslöshet med nedsatt hjärnaktivitet, ur vilken personen inte kan väckas. Koma inträffar vanligen när båda hjärnhalvorna eller hjärnstammens retikulära system drabbas av skada eller funktionsstörningar. Orsaker till koma kan vara syrebrist i hjärnan, skallskada, slaganfall, metabolisk sjukdom, infektioner i centrala nervsystemet, förgiftning, hypotermi, förhöjt intrakraniellt tryck eller andra förhållanden.

Engelsk definition

A profound state of unconsciousness associated with depressed cerebral activity from which the individual cannot be aroused. Coma generally occurs when there is dysfunction or injury involving both cerebral hemispheres or the brain stem RETICULAR FORMATION.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Comas Comatose Pseudocoma Pseudocomas