Unconsciousness

Medvetslöshet

Svensk definition

Förlorad förmåga att bibehålla medvetenheten om sig själv eller omgivningen och påtagligt nedsatt svarsreaktion på stimuli från omgivningen.

Engelsk definition

Loss of the ability to maintain awareness of self and environment combined with markedly reduced responsiveness to environmental stimuli. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp344-5)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Unconscious State State, Unconscious Unconscious States Consciousness, Loss of Loss of Consciousness