Consciousness Disorders

Nedsatt medvetenhet

Svensk definition

Organiska, mentala störningar som kännetecknas av bristande förmåga att uppfatta jaget och omgivningen och att reagera på stimuli från omgivningen. Funktionsrubbningar hos hjärnhalvorna eller det retikulära systemet kan ge upphov till detta tillstånd.

Engelsk definition

Organic mental disorders in which there is impairment of the ability to maintain awareness of self and environment and to respond to environmental stimuli. Dysfunction of the cerebral hemispheres or brain stem RETICULAR FORMATION may result in this condition.

Svenska synonymer

Förändrad medvetenhetsnivå

Engelska synonymer

Consciousness Disorder Consciousness, Level Depressed Depressed Level of Consciousness Semiconsciousness Consciousness, Level Altered Altered Level of Consciousness