Brain Death

Hjärndöd

Svensk definition

Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]

Engelsk definition

A state of prolonged irreversible cessation of all brain activity, including lower brain stem function with the complete absence of voluntary movements, responses to stimuli, brain stem reflexes, and spontaneous respirations. Reversible conditions which mimic this clinical state (e.g., sedative overdose, hypothermia, etc.) are excluded prior to making the determination of brain death. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp348-9)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Death, Brain Brain Dead Brain Deads Coma Depasse Irreversible Coma Coma, Irreversible