Death

Död

Svensk definition

Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.

Engelsk definition

Irreversible cessation of all bodily functions, manifested by absence of spontaneous breathing and total loss of cardiovascular and cerebral functions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

End Of Life End-Of-Life Determination of Death Near-Death Experience Cardiac Death Death, Cardiac