Drowning

Drunkning

Svensk definition

Död pga syrebrist eller hjärtstillestånd till följd av att lungorna vätskefylls.

Engelsk definition

Death that occurs as a result of anoxia or heart arrest, associated with immersion in liquid.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Drownings