Death, Sudden

Plötslig död

Svensk definition

Plötsligt upphörande av alla livsnödvändiga kroppsfunktioner, manifesterat av bestående förlust av samtliga hjärnans, andningssystemets och hjärt-kärlsystemets funktioner.

Engelsk definition

The abrupt cessation of all vital bodily functions, manifested by the permanent loss of total cerebral, respiratory, and cardiovascular functions.

Svenska synonymer

Oväntad död

Engelska synonymer

Sudden Death