Seizures

Anfall

Svensk definition

Kliniska eller subkliniska störningar i kortikal funktion som beror på en plötslig, onormal, överdriven och oorganiserad impulsaktivitet i hjärnans nervceller. Kliniska symtom innefattar onormala motoriska, sensoriska och psykiska fenomen. Återkommande anfall kallas vanligtvis epilepsi eller anfallssjukdomar.

Engelsk definition

Clinical or subclinical disturbances of cortical function due to a sudden, abnormal, excessive, and disorganized discharge of brain cells. Clinical manifestations include abnormal motor, sensory and psychic phenomena. Recurrent seizures are usually referred to as EPILEPSY or "seizure disorder."

Svenska synonymer

Kramper Konvulsioner Epileptiska anfall Icke-epileptiska anfall Tonisk–kloniska anfall Kloniska anfall Toniska anfall Atoniska anfall Myokloniska anfall Sensoriska anfall Konvulsiva anfall Vsuella anfall Motoriska anfall

Engelska synonymer

Seizure Single Seizure Seizure, Single Single Seizures Seizures, Somatosensory Seizure, Somatosensory Somatosensory Seizure Somatosensory Seizures Seizures, Vertiginous Seizure, Vertiginous Vertiginous Seizure Vertiginous Seizures Seizures, Vestibular Seizure, Vestibular Vestibular Seizure Vestibular Seizures Seizures, Visual Seizure, Visual Visual Seizure Visual Seizures Nonepileptic Seizures Nonepileptic Seizure Seizure, Nonepileptic Seizures, Nonepileptic Non-Epileptic Seizure Non Epileptic Seizure Seizure, Non-Epileptic Non-Epileptic Seizures Non Epileptic Seizures Generalized Absence Seizures Generalized Absence Seizure Absence Seizure, Generalized Absence Seizures, Generalized Seizure, Generalized Absence Tonic-Clonic Seizures Tonic-Clonic Seizure Seizure, Tonic-Clonic Tonic Clonic Seizure Clonic Seizure, Tonic Clonic Seizures, Tonic Seizure, Tonic Clonic Tonic Clonic Seizures Seizures, Tonic-Clonic Generalized Tonic-Clonic Seizures Generalized Tonic Clonic Seizures Generalized Tonic-Clonic Seizure Seizure, Generalized Tonic-Clonic Seizures, Generalized Tonic-Clonic Tonic-Clonic Seizure, Generalized Tonic-Clonic Seizures, Generalized Clonic Seizures Clonic Seizure Seizure, Clonic Seizures, Clonic Tonic Seizures Tonic Seizure Seizure, Tonic Seizures, Tonic Convulsion, Non-Epileptic Convulsion, Non Epileptic Convulsions, Non-Epileptic Non-Epileptic Convulsion Non-Epileptic Convulsions Convulsions Convulsion Atonic Absence Seizures Atonic Absence Seizure Absence Seizure, Atonic Absence Seizures, Atonic Seizure, Atonic Absence Convulsive Seizures Seizure, Convulsive Convulsive Seizure Seizures, Convulsive Seizures, Motor Motor Seizure Motor Seizures Seizure, Motor Jacksonian Seizure Seizure, Jacksonian Seizures, Auditory Auditory Seizure Auditory Seizures Seizure, Auditory Seizures, Focal Focal Seizure Focal Seizures Seizure, Focal Partial Seizure Seizure, Partial Partial Seizures Seizures, Generalized Generalized Seizure Generalized Seizures Seizure, Generalized Seizures, Gustatory Gustatory Seizure Gustatory Seizures Seizure, Gustatory Seizures, Olfactory Olfactory Seizure Olfactory Seizures Seizure, Olfactory Myoclonic Seizures Myoclonic Seizure Seizure, Myoclonic Epileptic Seizures Epileptic Seizure Seizure, Epileptic Seizures, Epileptic Seizures, Sensory Seizure, Sensory Sensory Seizure Sensory Seizures Absence Seizures Absence Seizure Seizure, Absence Petit Mal Convulsion Convulsion, Petit Mal Complex Partial Seizures Complex Partial Seizure Partial Seizure, Complex Partial Seizures, Complex Seizure, Complex Partial Atonic Seizures Atonic Seizure Seizure, Atonic