Anticonvulsants

Antikonvulsiva medel

Svensk definition

Läkemedel för behandling av krampanfall.

Engelsk definition

Drugs used to prevent SEIZURES or reduce their severity.

Svenska synonymer

Antiepileptika Antiepileptiska medel

Engelska synonymer

Anticonvulsive Agent Agent, Anticonvulsive Anticonvulsive Drug Drug, Anticonvulsive Anticonvulsive Drugs Drugs, Anticonvulsive Anticonvulsant Anticonvulsant Drugs Drugs, Anticonvulsant Anticonvulsive Agents Agents, Anticonvulsive Anticonvulsant Drug Drug, Anticonvulsant Antiepileptic Agents Agents, Antiepileptic Antiepileptics Antiepileptic Drug Drug, Antiepileptic Antiepileptic Antiepileptic Agent Agent, Antiepileptic Antiepileptic Drugs Drugs, Antiepileptic