Gas Poisoning

Gasförgiftning

Svensk definition

Förgiftning som beror på exponering för gaser som kolmonoxid, ädelgaser, syre eller naturgas.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Poisoning, Gas Gas Poisonings Poisonings, Gas