Fluoride Poisoning

Fluoridförgiftning

Svensk definition

Fluoridförgiftning i allmänhet eller vid ospecificerad fluorid; annars används aspekten /pois med specificerad fluoridterm.

Engelsk definition

Poisoning that results from chronic or acute ingestion, injection, inhalation, or skin absorption of FLUORIDE compounds.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Poisoning, Fluoride Fluoride Poisonings Poisonings, Fluoride