Psychoses, Substance-Induced

Läkemedelsinducerade psykoser

Svensk definition

Psykotiska organiska mentala rubbningar utlösta av toxiska effekter av läkemedel, kemikalier och andra skadliga substanser.

Engelsk definition

Psychotic organic mental disorders resulting from the toxic effect of drugs and chemicals or other harmful substance.

Svenska synonymer

Läkemedelspsykos Toxiska psykoser

Engelska synonymer

Psychoses, Substance Induced Substance-Induced Psychoses Substance Induced Psychoses Toxic Psychoses Psychoses, Toxic Psychoses, Drug Drug Psychoses